Pravila novoletne nagradne igre 2020

ČLEN 1: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je spletna stran Salsa addict Slovenia (v nadaljevanju organizator).

ČLEN 2: TRAJANJE in NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja z namenom promocije festivala KIZZ KISS Ljubljana, ki bo potekal februarja 2020.

Nagradna igra poteka od četrtka, 2. januarja 2020 do sobote, 4. decembra 2020 do 12. ure. 

ČLEN 3: KANALI PROMOCIJE

Promocijski materiali bodo dostopni na uradni Facebook strani organizatorja in preko spletne strani Salsa addict Slovenia.

ČLEN 4: NAGRADNI FOND

Nagradni fond vsebuje 1 majico KIZZ KISS (moška ali ženska, številka po izbiri nagrajenca).

ČLEN 5: POGOJI in NAČIN SODELOVANJA

Odgovoriti na spodaj napisano nagradno vprašanje. Odgovor poslati ALI preko facebook strani Salsa addict Slovenia (komentar na objavi) ter zraven dodati #privolitev ALI na e-mail naslov: salsaaddicts.si@gmail.com.

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Katero zaporedno leto bo letos potekal festival KIZZ KISS?

ČLEN 6: IZBOR in RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Žrebanje bo v soboto, 4. JANUARJA 2020.

Nagrajenci bodo nato objavljeni v soboto, 4. JANUARJA 2020 na spletni strani in facebook strani Salsa addict Slovenia.

ČLEN 7: NAPAKE IN NEPRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVE

Napačni/nepopolno napisani ter prepozno poslani odgovori so neveljavni in se ne bodo upoštevali pri izboru nagrajencev. V kolikor napišete odgovor na facebook ter ga pošljete tudi na email naslov, se šteje kot eden. V kolikor sta si odgovora različna, se upošteva prvi poslani odgovor.

ČLEN 8: PREVZEM NAGRADE

Nagrajenci bodo pozvani (facebook objava in novica na spletni strani), da se javijo preko Facebook strani organizatorja ali na email naslov salsaaddicts.si@gmail.com najkasneje 7. dan po žrebanju (11. januarja 2020). 

V primeru, da se nagrajenec/-ka ne bo javil/-a v zahtevanem času, žrebanje NE BO ponovljeno.

 ČLEN 9: SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali drugačne nagrade od navedene v pravilih nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejemajo pravila nagradne igre in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

ČLEN 10: OSEBNI PODATKI 

V skladu z novo uredbo o zbiranju osebnih podatkov (GDPR) se mora vsak posameznik pri sodelovanju v nagradni igri strinjati z namenom in obdelavo osebnih podatkov – zato poleg odgovora na nagradno vprašanje napišete #privolitev.

Odgovori brez privolitve se ne bodo upoštevali pri žrebanju.

Za izvedbo nagradne igre potrebujemo ime in priimek, prevzem nagrade bo po dogovoru.

ČLEN 11: PUBLICITETA

Sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek objavita na vseh sodelujočih spletnih straneh (facebook profilih in na spletni strani Salsa addict Slovenia)

 ČLEN 12: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri ne presega 42,00 EUR, zato organizator ni dolžan odvesti in poravnati akontacije dohodnine za nagrajenca.

 ČLEN 13: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni preko uradne Facebook strani in spletne strani.

ČLEN 14: VKLJUČENOST PODJETJA FACEBOOK/FACEBOOK DISCLAIMER Ta promocija ni na noben način sponzorirana, potrjena, administrirana ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook. S sodelovanjem se uporabnik strinja in razume, da so vse informacije v nagradni igri posredovane organizatorju in ne podjetju Facebook.