PRAVILA NAGRADNE IGRE AfricAdançar Slovenia

Objavljeno 1.12.2014

ČLEN 1: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je spletna stran Salsa addict Slovenia (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z Mateus PDZ, Matej Bajželj s.p.

ČLEN 2: TRAJANJE in NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja z namenom promocije organizatorjev in dogodka AfricAdançar Slovenia. Nagradna igra poteka od 01.12. 2014 do 6.12.2014. Žrebanje bo potekalo 7.12.2014.

ČLEN 3: KANALI PROMOCIJE

Promocijski materiali bodo dostopni na uradni Facebook strani organizatorja in na spletni strani Salsa addict Slovenia.

ČLEN 4: NAGRADNI FOND

Nagradni fond vsebuje:

1 FULL PASS karto (40 eur) za dogodek AfricAdançar Slovenia, ki bo potekal 6. in 7. februarja 2015 v Ljubljani. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, drugo blago ali storitve.

ČLEN 5: POGOJI in NAČIN SODELOVANJA

Facebook stran Salsa addict Slovenia: všečkati objavo in odgovoriti na nagradno vprašanje.

Preko spletne strani Salsa addict Slovenia: poslati pravilen odgovor na email naslov salsaaddicts.si@gmail.com ali direktno preko našega kontaktnega obrazca.

Upoštevani bodo vsi pravilni odgovori, ki bodo napisani v komentarju objave na Facebook strani Salsa addict Slovenia ali poslani na email naslov, najkasneje do 6.12.2014 do 18 ure.

NAGRADNO VPRAŠANJE: Kdaj bo potekalo tekmovanje AfricAdançar Slovenia?

ČLEN 6: IZBOR in RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Žrebanje bo potekalo v nedeljo, 7.12.2014. Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani Salsa addict Slovenia, Facebook strani AfricAdançar Slovenia ter na spletni strani Salsa addict Slovenia.

ČLEN 7: PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec/-ka bo po razglasitvi pozvan/-a, da pošlje osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, elektronski naslov) za prevzem nagrade preko zasebnega sporočila na Facebook strani organizatorja ali na email naslov salsaaddicts.si@gmail.com. Če se nagrajenec/-ka v roku petih dni po objavi ne odzove, izgubi pravico do nagrade in žrebanje se ponovi.

ČLEN 8: SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedenih v pravilih nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema pravila nagradne igre in se obvezuje, da jih bo upošteval.

ČLEN 9: NAPAKE IN NEPRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVE

Napačni/nepopolno napisani ter prepozno poslani odgovori so neveljavni in se ne bodo upoštevali pri izboru nagrajenca/-e. V kolikor napišete odgovor na Facebook ter ga pošljete tudi na email naslov, se šteje kot eden.

ČLEN 10: PUBLICITETA

Sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek objavita na vseh sodelujočih spletnih straneh (Facebook profilih in na spletni strani)

ČLEN 11: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri ne presega 42,00 EUR, zato organizator ni dolžan odvesti in poravnati akontacije dohodnine za nagrajenca.

ČLEN 12: V PRIMERU PRAVNEGA SPORA

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani.

ČLEN 13: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek uradne Facebook strani.

ČLEN 14: VKLJUČENOST PODJETJA FACEBOOK/FACEBOOK DISCLAIMER Ta promocija ni na noben način sponzorirana, potrjena, administrirana ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook. S sodelovanjem se uporabnik strinja in razume, da so vse informacije v nagradni igri posredovane organizatorju in ne podjetju Facebook.